Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Clean Air Lovers & Lobbyists is partner van de campagne "Kiesschonelucht":


Ken je onze 10 maatregelen voor schone lucht? LEZ, kernen autoluw, emissievrij, deelwagens, intermodaal, Mobiliteit als een Dienst, Blootstelling verminderen, meten & bewustmaken. Kijk op www.kiesschonelucht.be


1. Voer in alle centrumsteden een lage-emissiezone in.

2. Houd doorgaand autoverkeer uit stedelijke kernen.

3. Formuleer heldere doelstellingen voor emissievrij transport.

4. Voorzie voldoende slimme laadinfrastructuur en snellaadpalen voor emissievrij personen- en goederentransport.

5. Pas het STOP-principe toe bij alle infrastructuurwerken.

6. Werk een actieplan uit om gedeelde emissievrije mobiliteit te laten toenemen.

7. Zorg ervoor dat inwoners vlot gebruik kunnen maken van intermodale verplaatsingen.

8. Stuur de ontwikkeling van Mobiliteit als een dienst (MaaS) aan.

9. Verminder de blootstelling van burgers aan ongezonde lucht.

10. Investeer in extra metingen, preventie en bewustmaking over de luchtkwaliteit.


Het CALL-animatiefilmpje, zo weet je wat we doen:

Wie noemt er zich nu lobbyist, zo’n negatieve term?! Ja, deze term is bewust in Clean Air Lovers & Lobbyists ingezet, gezien informatie als doel heeft op het beleid te wegen. Dat willen we toch allemaal? “Lobbying an sich is niet verkeerd, je standpunt ten alle prijze willen doordrukken Machiavelli indachtig dan weer wel. Hier is het “What you see is what you get”, “WYSIWYG”. CALL is onafhankelijk, wordt niet gefinancierd door industrie en heeft geen technologiepatenten. Uitgangspunt is informatie op basis van “maximal mobility with minimal air pollution”. Zijn er ongerijmdheden? Laat het weten via [email protected] . Met “Call4Cleanair” doen we inderdaad een appél op propere lucht.

Gezondheid

Welke impact hebben de emissies op onze gezondheid? Standpunt hierbij.

Emissie-regelgeving

Aan welke normen dient te worden voldaan, welke consumentinformatie?

Fiscaliteit & Accijnzen

Hoe moet het beter met onze auto - fiscaliteit en de accijnzen op brandstof?

Volg ons

Interesse in onze nieuwsbrief?

Schrijf u hieronder in.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Dank, u bent nu ingeschreven op de nieuwsbrief van Clean Air Lovers & Lobbyists.