Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Wat is er van belang bij aankoop van een voertuig? Je gebruiksprofiel, de vriendelijkheid voor gezondheid en milieu, hoeveel het jou gaat kosten en de betrouwbaarheid. We gaan op deze aspecten hieronder dieper in. Daarnaast spelen natuurlijk nog veel emotionele aspecten en voorkeuren mee. Die zijn zeker niet naast je neer te leggen, maar kijk toch ook wat rationeel de beste keuze voor jou zou zijn. Beslis je dan nog anders … up to you! Groen, betaalbaar en pittig, het kan!

Je kan kiezen uit volgende types aandrijfvormen:

GEBRUIKSPROFIEL

Welke brandstof of aandrijving het best bij je past, hangt af van je gebruiksprofiel. Daarbij moet je nagaan hoeveel kilometers je jaarlijks rijdt en vooral in welke omgeving (stad, verbindingswegen of snelweg) je die voornamelijk aflegt. Bij veel lokaal en eerder weinig kilometers kies je best voor electrisch. Bij veel lokaal en veel kilometers zijn hybride en CNG goede keuzes. Veel lange afstand, maar weinig kilometers: kies voor benzine of hybride. Bij veel lange afstand en veel kilometers ga je best voor een propere diesel of voor CNG. Om het verschil te maken tussen een vervuilende en een propere diesel: zie verder over de Equa Airquality Index.

Waarom de aankoop laten afhangen van de gezinsreis in de zomer? Daarbij kan je zeker ‘out of the box’ denken. Want er zijn alternatieven: een wagen huren (eventueel met combi vliegtuig), autodelen, je broer of buur die zijn auto op dat moment niet nodig heeft, … er zijn zelfs constructeurs die bij aankoop van een electrische wagen de mogelijkheid bieden deze gedurende bepaalde tijd in te ruilen voor een wagen op brandstof.


En dat weekend in de Ardennen of aan zee? De “range” van electrische wagens gaat er met rasse schreden op vooruit en ook daar zijn er anders mogelijkheden van het gebruik van autodelen e.d.


VRIENDELIJKHEID VOOR GEZONDHEID EN MILIEU


Hoe vriendelijk voor gezondheid en milieu je huidige of toekomstige wagen is kan je op verschillende manieren nagaan. We gaan hieronder in op de Ecoscore, de Equa Aq Index en de Life Cycle Analysis (‘wieg tot graf’ – analyse). De Ecoscore geeft een globaal beeld. De Equa Airquality Index is voornamelijk van belang om te zien of een diesel-wagen al dan niet aan de normen voldoen.


1. Ecoscore


De Ecoscore meet de belangrijkste milieu-impacten met als parameters CO, NOx (stikstofoxiden), HC (koolwaterstoffen), PM (particulate matter – fijn stof), CO2, verbruik en geluid. Een voertuig krijgt een score toegekend tussen 0 en 100. Een Ecoscore van 70 of meer is goed. Een Ecoscore van minder dan 50 is zeer milieuonvriendelijk. Bij deze methodologie weegt de CO2 minder door en luchtkwaliteitsparameters meer. Hierbij worden zowel tank-to-wheel (uitlaatemissies door rijden met voertuig) als well-to-tank emissies (uitstoot door productie en distributie van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit, etc.)) in rekening gebracht. De Ecoscore-methodologie is ontwikkeld voor het Vlaamse, het Brusselse en het Waalse Gewest door VITO, VUB en ULB. Zie voor meer informatie www.ecoscore.be


2. EQUA-index


Dit is een rating van het onafhankelijke testbedrijf Emissions Analytics gebaseerd op de hoogte van NOx (stikstofoxiden) in gram per kilometer. Dit wordt gemeten tijdens testen op gewone weg (ook RDE tests genoemd, real driving emissions). De schaal is van A (beste) tot H (slechtste). A komt overeen met de huidige EU Euro6-norm. B voor zelfde norm met afgesproken conformiteitsfactor 1,5. Van een 1000-tal wagens kan je de uitstoot testen op www.equaindex.com


3. Life Cycle Analysis (‘wieg tot graf’ – analyse)


Deze levenscyclusanalyse meet de milieubelasting van het energieverbruik, materiaalverbruik en de recyclage gedurende de hele levenscyclus van de wagen. Hieronder afhankelijk van een kleurcode welk deel goed of minder goed is.

Het CO2 effect wordt opgesplitst in een CO2 TTW tank-to-wheel effect (uitlaatemissies door rijden met voertuig) en een deel WtT well-to-tank emissies (uitstoot door productie en distributie van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit, etc.)).

De TKG: “Totale Kost van Gebruik”


Je wilt natuurlijk ook weten wat dit jou gaat kosten. Belangrijk hierbij is niet alleen voort te gaan op de aankoopprijs van de wagen. Minstens even belangrijk zijn de kosten van gebruik en wat je betaalt aan Belasting op Inverkeersstelling (BIV) en Jaarlijkse Verkeersbelasting (VB). Wist je dat deze voor een 100% electrische wagen gratis is (JV tot 31/12/2020)? Je kan deze TKG (Totale Kost van Gebruik) berekenen via volgende webtool van de Vlaamse Gemeenschap: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be


Je ziet hier dat over 7 jaar gezien een electrische wagen nu al voordeliger is dan een benzineversie (berekening voor particulieren):

Heb je een vennootschap? Hybride wagens zijn 100% aftrekbaar en electrische 120%. Ook hier is de TKG lager voor een BMWi3 ten opzichte van een Audi A3 Diesel (gelukkig met een Equa Aq Index van “B”, wat binnen de normen is).

De hierboven aangegeven voorbeelden geven de kost van een wagen weer zoals jij deze betaalt. Er is echter ook nog de vervuilingskost die door de maatschappij in haar geheel, door jij en ik, betaald wordt. Dit noemt men “externe kosten”. Je voelt deze niet in je portemonnee, maar dit betekent niet dat de gevolgen niet mee voor jou zijn.

Met Clean Air Lovers & Lobbyists berekenen we dan ook een TKG / TCO (Total Cost of Ownership) die de milieu en gezondheidskost mee in rekening neemt. Bij de gewone kosten voegen we daarom een kost voor CO2 en voor stikstofoxiden.

Dit geeft het volgend beeld voor een bedrijfswagen:

De berekening van de kost van CO2 en NOx zijn op het volgende gebaseerd:

a) met reële waarden van uitstoot CO2 en Nox (stikstofoxiden), gebaseerd op testen Emissions Analytics

B) CO2 KOST: gebaseerd op 200€ / ton CO2 well-to-wheel (onderzoek Stanford University)

C) stikstofoxiden Nox kost: 102€ / kg (gebaseerd op hoge percentiel van estimatie van de Nederlandse Radboud Universiteit ( 'Valuing the human health damage caused by the fraud of VW')


Vanuit de voorbeelden hierboven is duidelijk dat een auto u zowiezo 500€ kost per maand. Bij relatief weinig gebruik zouden alternatieven zoals autodelen iets voor u kunnen zijn.

Wil je een praktische voordracht die je een leidraad geeft als aspirant autokoper of als organisatie begaan met gezondheid en milieu? Vraag een presentatie aan via [email protected]