Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

Info-Blog

Info-Blog


view:  full / summary

Verstrengeling in autosector niet beter dan 'in de voetbal'

Posted on 24 October, 2018 at 3:00 Comments comments ()

De verstrengeling van autobouwers en journalisten. Zoals het aanprijzen van een voetballer… Elektrische auto’s sparen het klimaat wél. Analyse van een mediahype.


Knack journalist Urbain Vandormael schrijft een – vernietigend? – rapport over de milieu-impact van elektrische wagens . De waarheid is echter dat een – vergelijkbare – elektrische wagen op zijn levenscyclus de helft CO2 produceert als zijn verbrandingsmotor-broertjes. En da...

Read Full Post »

Slopen oude roetbak slechts stap 1 in geïntegreerd actieplan voor verbetering luchtkwaliteit

Posted on 15 April, 2018 at 13:15 Comments comments ()

Premies voor wagens die beter zijn voor onze luchtkwaliteit zijn toe te juichen. In tijden van ouders en kinderen die de schoolstraat blokkeren en Lokale Emissie Zones zijn we verplicht om maatregelen te nemen om onze uitstoot te verminderen, zowel bij vernieuwing van het wagenpark als van de hoe we omgaan met de huidige wagenvloot zelf. Hierbij enkele bedenkingen bij het voorstel van Joris Vandenbroucke van SP.A. https://www.demorgen.be/nieuws/voorstel-sp-a-1-000-euro-voor-wie-zijn-oude-roet...

Read Full Post »

Integreer slimme accijnzen in slim rekeningrijden.

Posted on 14 April, 2018 at 4:05 Comments comments ()

De accijnzen staan onder stroom. Elektrisch rijden versterkt de nood aan rekeningrijden gezien de accijnsopbrengsten op benzine en diesel verminderen en op lange termijn zelfs verdwijnen. In de volgende regeerperiode dient een aanvang gemaakt met slim rekeningrijden. Integratie van de accijnzen lijkt hier het interessantste alternatief om de daling van inkomsten ervan op te vangen. Niet de brandstof of energie wordt belast, wel het gebruik.

De EV i...

Read Full Post »

Luchtkwaliteit verdient beter dan er lucht rond te verkopen

Posted on 24 March, 2018 at 5:45 Comments comments ()

FEBIAC kwam, zag en overwon. ‘Veni, vidi, vici’ moet ik tegenwoordig zeggen om mee te zijn. En dit in de Hoorzitting Luchtkwaliteit van de Senaat van nu maandag. Hoe je een mooie presentatie kunt geven en rond de pot draaien. Graag gedegen feitelijke en onderbouwde informatie rond de voorbije, huidige en toekomstige luchtkwaliteit van wagens. Dit zou vanuit de sector bijdragen tot het herstellen van het verminderde vertrouwen en is cruciaal om tot een gebalanceerde aanpak te komen...

Read Full Post »

Wetsvoorstel Egbert Lachaert: grijp nu de kans voor snelle harmonisering van de fiscaliteit en voor een krachtdadige aanpak van de huidige uitstoot.

Posted on 24 August, 2017 at 5:15 Comments comments ()

Het is lovenswaardig dat er na het mobiliteitsbudget dat slechts een minimale (r)evolutie doet vermoeden een eerste reactie is vanuit de politiek om bedrijfswagens op een gestructureerde manier minder vervuilend te maken. In het debat ontbreekt echter of CO2 reductie of luchtkwaliteit als prioriteit wordt gezet, of hoe we die 2 op de best mogelijke wijze doen samengaan. Zeker met het feit dat er nog geen krachtdadige aanpak is na de conclusies van de Federale Dieselgate Commissie. Een aanpak ...

Read Full Post »

Als je klomp breekt, ben je dan nog mee?

Posted on 18 August, 2017 at 8:25 Comments comments ()

Reactie op http://www.fleet.be/de-heerschappij-van-elektrische-autos-de-grote-illusie-of-een-leugen/; opiniestuk van Philippe Casse

Blij dat Philippe Casse al een heerschappij ziet van elektrische auto’s. Spijtig genoeg is deze er nog niet. Maar deze zou er inderdaad sneller kunnen zijn dan we kunnen vermoeden. Goed dat hij een aantal kanttekeningen plaatst bij de evolutie, en dat hij zijn standpunt dat een EV-toekomst een grote illusie zelf provocatief vindt. Een aantal zaken ...

Read Full Post »

FEDERALE REGERING PAKT DIESELGATE NIET AAN

Posted on 29 May, 2017 at 6:30 Comments comments ()

Vijf maand na de “deadline” van de Federale Dieselgate Commissie heeft de Federale Regering nog altijd geen actieplan op tafel gelegd. 59 aanbevelingen deed de Federale Dieselgate Commissie in april 2016. Met de vraag aan de Federale Regering om met een actieplan te komen tegen eind 2016.

 

In België hebben we 2 keer meer kans op borstkanker en kennen we 21% meer longtumoren dan het gemiddelde in Europa, met een minder dan gemiddeld aantal rokers. Maar...

Read Full Post »

Totale windstilte na de Federale Dieselgate Commissie van begin 2016: andermaal schuldig verzuim?

Posted on 8 March, 2017 at 5:05 Comments comments ()

Legt de federale regering nog wel rekenschap af aan haar Raad van Bestuur, het Parlement? Twee maand na de “deadline” van de Federale Dieselgate Commissie heeft de Regering nog altijd geen actieplan op tafel gelegd, zoals nochtans gevraagd. 59 aanbevelingen deed de Federale Dieselgate Commissie in april 2016. Met de vraag aan de Federale Regering...

Read Full Post »

Het stof is wat gaan liggen, maar de oude tijdbom tikt verder

Posted on 9 January, 2017 at 4:00 Comments comments ()

De politiek en de auto-industrie komen hun beloften niet na. Het belang van de industrie wordt boven luchtkwaliteit gesteld. Het sluimerend gezondheidsprobleem van #dieselgate heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: zeker in ons dichtbevolkte Vlaanderen en Brussel is de aanpak van de lokale gezondheidsproblematiek een prioriteit. De keuze voor een “proper...

Read Full Post »

#rechtinjeschoenen Luc Pauwels. Reportage was geen 'operatie beschadiging': anonieme software updates zijn oneerlijke handelspraktijken

Posted on 1 October, 2016 at 9:55 Comments comments ()

 

Transparante software-update nodig voor 1,4 miljoen sterk vervuilende dieselwagens

De haren van de sector gingen rechtop staan in januari 2016. FEBIAC was de natuurlijke spreekbuis voornamelijk van Opel, die te verbouwereerd waren en zich defensief ingroeven in hun eigen gelijk, maar ook van de hele sector, huiverend omdat wat VW en...

Read Full Post »

Rss_feed