Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

Info-Blog

Info-Blog

Studie linkt luchtverontreiniging met mentale ziektes bij kinderen

Posted on 14 June, 2016 at 10:30

LONDEN 13/06 - Er bestaat een recht evenredig verband tussen de mate van luchtverontreiniging en het aantal geesteszieke kinderen. Dat moet blijken uit een studie in het vakblad BMJ Open waarover de krant The Guardian bericht.

Volgens de krant voegt de studie nieuw bewijsmateriaal voor de stelling dat luchtverontreiniging de mentale en cognitieve gezondheid aantast, vooral bij kinderen. Voor de studie werd de blootstelling aan luchtverontreiniging van meer dan een half miljoen kinderen en tieners jonger dan 18 in Zweden onderzocht, en werden die gegevens vergeleken met medische dossiers over mentale ziektes. Grootste boosdoener voor de verontreiniging is het verkeer.

Verrassend is dat zelfs de Zweedse studie het verband blootlegt: het Scandinavische land heeft namelijk een relatief schone lucht. Een echt causaal verband kan de studie niet aantonen, wel een erg plausibel verband. Eerdere studies legden reeds de link tussen milieuverontreiniging en een stijgend aantal mensen met Autisme Spectrum Stoornissen en het leervermogen en de ontwikkeling van kinderen.

Auteur: MAE Bron: Belga

reactie Christophe Depamelaere, sportarts:

Er zou een verband bestaan tussen NO2 (stikstofoxiden) en PM10 (fijn stof > 10micrometer) met gebruik van specifiek N05-gecodeerde medicatie: “neuroleptics (antipsychotic medications), ataractics and sleeping pills (a broad group of sedative medications including hydroxyzine and melatonin-based medications). The majority of dispensed N05 medications for children and adolescents are sedative medications and sleeping pills. It should be noted that antidepressants or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications are not included in the N05 group.”

 

Los van deze studie is het belangrijk om vast te stellen dat luchtverontreiniging door vele harde studies gelinkt wordt aan dysmaturiteit en prematuriteit. Milde prematuriteit (id est: tussen 32 en 35 weken geboorte) zou wel degelijk gekoppeld worden aan psychomotorische ontwikkelingsachterstand gedurende de eerste 12 levensjaren, m.a.w. het 'verlies' van een fractie hersenontwikkeling die zich voornamelijk gedurende derde foetale trimester voltrekt, kan moeilijk nadien worden teruggewonnen. (cfr. doctoraatstudie Jorien Kerstjens, neonatologe).

Tenslotte lijkt luchtpollutie gekoppeld aan fertiliteitsproblematiek, waardoor het aantal IVF-geboortes stijgt. Op haar beurt is IVF de grootste oorzaak van prematuriteit ...

 

Kortom: de problematiek is vermoedelijk veel complexer dan enkelvoudige studies kunnen duiden. Politici dienen het voorzienigheidsprincipe in gedachte, alvast veel omzichtiger om te springen met beslissingen, die het probleem van luchtpollutie onmiskenbaar verder op de spits drijven. (snelwegen in woonbuurten, dieselpropagerende fiscaliteit, vrachtvervoer dat sinds invoering Viapas-wegentol nog meer 'sluipwegen' dwars door dorpskernen en langs invalswegen terroriseert, ...)

 

Tot slot: in de aanhef Annals of Oncology (3/16) waarschuwen de auteurs voor een onrustwekkende stijging van het aantal NIET-ROKERS binnenin de totale groep longtumoren die stagneert. De 'winst' die door de strijd tegen tabak wordt geboekt, wordt kennelijk volledig 'tenietgedaan' door onze liefde voor vervuilende dieselwagens. In de UK schrijven de auteurs 6% van het totaal aantal tumoren aan verkeer toe (UK kent 30% dieselpenetratie). Is een extrapolatie naar de Belgische situatie (> 60% dieselpenetratie) wetenschappelijk niet correct, doch zou de HGR zich ook eens over dit probleem mogen buigen. Prof. Jean-Paul Sculier (Bordet) spreekt alvast over een aandeel van 20% longtumoren, toe te wijzen aan diesel. Hij pleit dan ook voor een verdubbeling tot verdrievoudiging van een diesel-literprijs. Minstens ware een prijszetting van pakweg 1 euro/liter benzine en 1,5 euro/liter diesel medisch/wetenschappelijk verdedigbaar.

 

 

Christophe Depamelaere

Mediquality 14-06-2016

 

Categories: None