Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

Info-Blog

Info-Blog

Totale windstilte na de Federale Dieselgate Commissie van begin 2016: andermaal schuldig verzuim?

Posted on 8 March, 2017 at 5:05

Legt de federale regering nog wel rekenschap af aan haar Raad van Bestuur, het Parlement? Twee maand na de “deadline” van de Federale Dieselgate Commissie heeft de Regering nog altijd geen actieplan op tafel gelegd, zoals nochtans gevraagd. 59 aanbevelingen deed de Federale Dieselgate Commissie in april 2016. Met de vraag aan de Federale Regering om met een actieplan te komen tegen eind 2016. Iedereen moet haar beloftes nakomen. De politiek moet een vuist maken en de industrie moet met oplossingen komen die gezonde lucht koppelt aan een leefbaar klimaat.

Eens geïnformeerd bij mevrouw Jadin (MR), Voorzitster van de Dieselgate Commissie. “De tabel van de Federale Regering is nog niet gepubliceerd, dus we kunnen deze nog niet overmaken.” Is er dan één? Niet duidelijk, want andere leden van de Commissie hebben alvast nog geen tabel ontvangen…

Nochtans valt er elke week wel nieuws te rapen: overschreden informatiedrempels in Brussel en Vlaanderen, schoolgaande jeugd die minder alert is door luchtvervuiling, niet-afdwingbare regels in Europa hoewel VW in de US al meer dan 25 miljard dollar dient te betalen, een tweede Dieselgate met “AdBlue Killers” voor recente vrachtwagens,…

In de EMIS Dieselgate Commissie van het Europees Parlement is het klaar en duidelijk geworden dat het uitstootprobleem van diesel op Europees vlak onder de straatstenen geschoven is. Toppunt was Commissaris Günter Verheugen (Commissaris tussen 2004 en 2010) die stelde dat hij het gesjoemel niet mogelijk achtte vanuit een moreel oogpunt. Wel dus. De onderzoekscommissie van het

Op Europees niveau begint het te bougeren. De EU commissie Interne Markt keurde op 9 februari 2017 goed dat constructeurs boetes kunnen krijgen die oplopen tot 30.000 euro per voertuig indien ze de emissieregels in de toekomst nog overtreden, bijvoorbeeld wanneer ze testresultaten vervalsen. Dit is qua afschrikkingseffect al in de lijn met de kost voor VW van 40.000 dollar per wagen in de US. Maal 600.000.

In België hebben we 2x meer kans op borstkanker en we maken onze kinderen ziek. België kent 21% meer longtumoren als gemiddeld in Europa, met een minder dan gemiddeld aantal rokers. Maar wel met meer dan 100 dieselwagens per km2… We zijn hier wereldkampioen, met grote voorsprong. Verdere stijgingen van kankerincidentie gelet op een latentietijd van een twintigtal jaar, dienen gestopt door doortastende maatregelen. Want zelfs huidige Euro 6 norm diesels stoten gemiddeld 625 mg / km uit, meer dan 8 keer de limiet! Enerzijds moet de verlaging van reële emissies van dieselwagens afgedwongen worden. Een verlaging van uitstoot zorgt immers snel voor een sterke verbetering van de luchtkwaliteit, gezien emissies van NOx en roet (black carbon) slechts enkele weken in de atmosfeer blijven. Het is dus absoluut noodzakelijk het belang van de luchtkwaliteitsnormen evenwaardig te zetten als deze van de klimaatnormen. De door Vlaanderen mee gefinancierde Ecoscore neemt zowel CO2 als NOx in aanmerking. Vlaanderen maakt er in haar beleid echter zelf geen gebruik van (behalve voor aankoop van eigen wagens).

Betrokken vakministers van de Federale Regering talmen om met hun actieplan te komen. Dit moet niet zozeer zorgen voor compensatie van VW bezitters voor ‘waardeverlies’ (andere constructeurs evenzeer in hetzelfde bootje). Wel dienen er post-productiecontroles te komen en dient de juiste informatie tot bij de consument te worden gebracht. Geen enkele gezondheid wordt meer geschaad als de Belgische door dit gesjoemel. Zoals Dieselgate2 met de trucks duidelijk maakt: enkel controle op de weg, in de garage en bij de auto-inspectie zullen paal en perk kunnen stellen aan onze slechte luchtkwaliteit. Een regering die nalaat dit te doen pleegt schuldig verzuim en maakt haar eigen bevolking ziek.

Dr. Christophe Depamelaere, sportarts & Philippe Awouters, Clean air Lovers & Lobbyists

 

Categories: None