Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Herbeleef het "Dieselgate, et alors?" debat via de uitgebreide samenvatting van ACTUA TV:


Uit het debat komt duidelijk dat dieselgate niet tot een echte crisis is verworden en dat er veel naar de andere beleidsniveau’s wordt gekeken. De EU pakt dit nu aan naar de toekomst toe, maar wat met alle wagens nu reeds op de weg? Hier is duidelijk versterkte samenwerking tussen alle beleidsniveau’s nodig. Waar de Federale Regering nog altijd geen actieplan op tafel heeft gelegd, is er blijkbaar toch al opvolging in de Commissies (we zullen dit… opvolgen).


Een fiscaliteit voor bedrijfswagens afhankelijk van de Ecoscore, versnelde invoering van de geplande gelijkschakeling van de accijnzen op diesel t.o.v. benzine, meer consumenteninfo, post-productiecontroles: een duidelijke vraag aan het beleid om hier werk van te maken.

Het Dieselgate debat ging door op woensdagavond 31 mei 2017 om 19h bij ING Brussel. We lieten parlementsleden van verscheidene beleidsniveau’s met elkaar in dialoog gaan, samen met de sector: “tous ensemble”. Dit om te komen tot resultaten via versterkte samenwerking tussen alle beleidsniveau’s.


Leden van het panel , met als moderator Goele De Cort (journalist De Standaard):

• Mevr. Kathleen Van Brempt (SP.A), Voorzitter Europese Dieselgate Commissie EMIS

• Dhr. Jef Van Den Bergh (CD&V), Lid Federale Dieselgate Commissie

• Dhr. Egbert Lachaert (Open VLD), Lid Federale Dieselgate Commissie

• Dhr. Paul Van Miert (NVA), Lid Vlaamse Commissie Mobiliteit en Voorzitter Commissie Financiën

Mevr. Elisabeth Meuleman (Groen), Lid Vlaamse Commissie voor Leefmilieu; vervangen door Mevr. Annemie Maes (Groen), Brussels Parlementslid en Senator

• Dhr. William Todts, Algemeen Directeur Transport & Environment

• Dhr. Philippe Decrock, woordvoerder TRAXIO Confederatie autohandel – en reparatie& aanverwante sectoren

• Dhr. Mark Pecqueur, docent en onderzoeksleider autotechnologie van Thomas More


Meer dan anderhalf jaar geleden belandde #dieselgate op de straatstenen. Verontwaardiging alom, het is dan ook een sluimerend gezondheidsprobleem. Dieselgate Commissies op Europees en Federaal Vlak, vragen in Vlaamse parlementscommissies. Nog iets van gehoord? De Federale Dieselgate Commissie had in het eerste kwartaal 2016 gevraagd aan de regering om tegen eind 2016 met een actieplan te komen. Dit is er tot op heden niet…


Ondertussen is duidelijk dat alle vroegere diesels te veel uitstootten (en aan het uitstoten zijn). Zelfs 80% van de Euro6 diesels die nu verkocht worden halen de normen niet. Wat kan er nu gebeuren? Meer informatie naar de eindklant via de Ecoscore, striktere naleving van de normen en controle op de normeringsinstanties, via “remote sensing” controles op de weg, strengere Autokeuring,… telkens regelgeving voor nodig: wat doet de overheid?

WAT DE PANELLEDEN NAAR VOOR BRACHTEN

Mark Pecqueur (Thomas More):


Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat men in België niet zo veel problemen heeft met volksgezondheid. We zijn de meest NOx verontreinigde regio. Alle toeters en bellen hadden moeten afgaan. En kiezen is niet altijd verliezen. Bij een verbetering van de luchtkwaliteit zijn er geen verliezers. Als Europa erin slaagt de huidige emissie standaarden te laten naleven leven we allemaal in een betere wereld. Er is niets mis met een goede opvolging van de emissienormen, je moet het gewoon durven doen. De techniek is klaar. Je kan morgen normen opleggen dat er geen dieselmotor meer door komt. Dat doet men in de Verenigde Staten.

Kathleen Van Brempt (SP.A)


De Europese Onderzoekscommissie heeft de verantwoordelijkheden gelegd waar deze thuishoren. Een heel grote verantwoordelijkheid ligt bij de lidstaten. Het lukt niet om dit te verleggen. Een doortastende controle op dieselwagens is broodnodig, dus doe het. Span processen in, roep de auto’s terug, niet vrijwillig maar verplicht.

Philippe Decrock (Traxio)


De autoretail staat technisch & informatief klaar met zero-emissie voertuigen, nu nog de klant.

Jef Van den Bergh (CD&V)


Het is heel duidelijk dat de fiscaliteit van bedrijfswagens en VAA moet worden omgedraaid. Dit mag niet enkel op CO2 worden gebaseerd, maar ook op fijn stof. Het is nog maar 5 jaar geleden dat het een evidentie was om dit enkel op CO2 te doen.


Ik weet ook niet of we met de Ecoscore de vlucht vooruit moeten nemen, gezien de Ecoscore internationaal nog niet aanvaard is.

Door de Europese regelgeving is het zo dat, als VW kan aantonen dat ze via de terugroepactie kan omvormen zodanig dat er geen schade meer is, is er geen recht meer op schadevergoeding. De clue is dus dat als het resultaat van de terugroepactie en het finetunen van de techniek naar behoren is, dan vrees ik dat de consument weinig recht zal hebben op schadevergoeding. De waarde bij doorverkoop van deze wagens zal vanuit het beleid ook opgevolgd moeten worden.

Egbert Lachaert (Open VLD)


Op federaal vlak kijken we naar mobiliteitsbudget en een Kader van vergroening van de wagens.

Je gaat een een eindpunt bepalen van de brandstofwagen over een 15tal jaar. Een heel duidelijk kader is ook goed voor de automobielsector; de precieze techniek is daarbij vrij, we moeten niet zowiezo de techniek van vandaag stimuleren.Als elkeen op zijn niveau zijn inspanningen doet, gaan we enorme stappen vooruit zetten in de volgende 15 jaar die we in de vorige 50 jaar niet hebben kunnen nemen.

William Todts (Transport & Environment)


De Europese “Auto’s moeten proper zijn in praktijk, niet in labo. Nieuwe EU regels helpen maar ook nationaal moet verantwoordelijkheid genomen worden.

Paul Van Miert (NVA)


Ik ben verontwaardigd door het gebrek aan verontwaardiging. We moeten de constructeurs op de vingers tikken. We kunnen wel niet alle 11 miljoen dieselgate-wagens terughalen, want dat is het failliet van VW. We moeten autobouwers stimuleren om hun kennis in te zetten om echt zuivere motoren te bouwen in plaats van trukendozen te zoeken om labotests te omzeilen. Ik geloof persoonlijk dat je bij de veralgemeende kilometerheffing het groene aspect van je wagen goed moet naar voor zetten om deze te bevoordeligen.

Annemie Maes (Groen)


Iedereen doet maar zijn ding. Gooi de bal niet van de ene naar de andere. Luchtverontreiniging dient te worden aangepakt.

Kinderen, ouderen en volwassenen komen voor zware problemen met betrekking tot de luchtkwaliteit. 632 Brusselaars sterven er vroegtijdig door. Aanpak nodig rond kilometerheffing, salariswagens, Brusselse ring… zorg voor akkoorden tussen Federaal en de regio’s over de bedrijfswagens. Het Federale niveau moet hier een coördinerende rol opnemen. Enkel België wordt door Europa als lidstaat erkend, niet de regio’s.

VRAGEN UIT DE ZAAL


"Het is onbegrijpelijk dat er al zo lang wordt gezegd dat de accijnsfiscaliteit tussen benzine en diesel moet worden gelijkgetrokken. Dit is nog altijd niet gebeurd. Waarom weet ik niet. Dat is met één pennetrek te beslissen. Met dat geld kan je de testen financieren die nog altijd niet gebeurd zijn."

"Er is een Europees verbod op sjoemelsoftware, dus VW heeft de wet overtreden. Daar moet je een boete voor krijgen.Het is leuk dat iemand een bank berooft en dan het geld teruggeeft, maar dat is natuurlijk niet genoeg, je moet ook gestraft worden. De Premier zou eens met Merkel kunnen praten."

"Hebben de Vlaamse en de Belgische typegoedkeurings-autoriteiten wel eens testen gedaan om te zien of er sjoemelsoftware is? Dat is toch hun taak. Wat heeft het opgeleverd dat er in Belgïe twee jaar geleden is besloten om 3 type-authoriteiten te hebben, één in elke regio? Ik heb daar geen mea culpa over gehoord."

HOOFDSPONSOR

Het Dieselgatedebat werd mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor ING en sponsor Proximus.