Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Certificering als CALL-garagehouder

Afficheer uw CALL-certificaat in uw showroom en in reclame! Bij u weet de consument dat hij transparante informatie krijgt en kan aankopen in vertrouwen.

U gaat voor maximale mobiliteit, keuzevrijheid & klantentevredenheid. Tegelijk bent u er zich van bewust van de luchtvervuiling en klimaatimpact van ons wagenpark.


U kan zorgen voor transparante informatie die de consument helpt om een geïnformeerde keuze te maken. Hierbij zijn gezien de gezondheidseffecten vooral stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM – particulate matter; geeft ook indicatie van roet) van belang. Vanaf 2017 komen de Real Driving Emissions testen in voege, die – onder gecontroleerde omstandigheden - een reële uitstoot zullen vastleggen.


U kan het CALL-garagehoudercertificaat krijgen onder volgende voorwaarden:

• Minstens 1 op 3 verkopers volgt de opleiding ‘Mijn wagen en de luchtkwaliteit’ voor garagehouders.

• U afficheert voor elke wagen in de showroom de Ecoscore en de individuele parameters (parameters: CO, NOx, HC (koolwaterstoffen), PM, CO2, verbruik, geluid).

• U afficheert de ‘top 3’ van reële NOx uitstoot per merk voor benzine- en dieselwagens.

• U legt duidelijk uit aan de klant wat de voor- en nadelen van de verschillende types motorisatie zijn. Bij consumenten die die onder de budgettest van mobiliteitsclub VAB liggen (30.000 km/jaar) adviseert u geen dieselwagen aan te kopen.

• U blijft de wettelijk verplichte affichage aanhouden.

• Bij nazicht van de wagen bekijkt u de uitstoot-parameters van de wagen en stelt indien nodig aanpassingen voor aan de klant. U informeert hem over de reële parameters.


Wat krijgt u in ruil?

• Het CALL-certificaat voor het jaar van toepassing.

• Promomateriaal (hoge resolutie afbeeldingen, links, posters,…)


Maar vooral: de verzekering dat u met de hand op het hart kan zeggen dat u transparante en betrouwbare informatie levert die zorgt voor een geïnformeerde consument.


Kost?

CALL Garagehouder Certificering kost u het eerste jaar 250€ excl. BTW (inclusief 1x de opleiding ‘Mijn wagen en de luchtkwaliteit’); erna 150€ excl. BTW.


CALL komt 1x per jaar op afspraak bij u langs om met u de stand van zaken te bespreken. CALL kan ook tussentijds langskomen om na te gaan of de voorwaarden worden nageleefd. Eén maal niet-naleving zorgt voor een administratieve kost van 150€ excl. BTW. Bij een tweede niet-naleving wordt het certificaat ingetrokken.


De opleiding ‘Mijn wagen en de luchtkwaliteit’ voor garagehouders wordt op volgende data gegeven, van 10h – 13h, inclusief broodjeslunch en presentatie-document:

• Donderdag 8 juni 2017 (Antwerpen)

• Donderdag 15 juni 2017 (Gent)

• Donderdag 22 juni 2017 (Leuven)

Exacte locatie wordt nog doorgegeven. Inschrijving kost 125€ zonder BTW (wordt afgetrokken bij aanvraag en goedkeuring certificering) via [email protected]