Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Via informatie-opbouw en sensibilisering van de burgers willen we zorgen voor meer ‘politieke daadkracht’.

Aanleiding is de verontwaardiging dat er te weinig aan de problematiek van de luchtvervuiling wordt gedaan vanuit de auto-industrie en vanuit het beleid

Visie


Bij Clean Air Lovers & Lobbyists vinden we dat iedereen het recht heeft om gezonde lucht in te ademen. We moeten zorgeloos kunnen ademen thuis, in onze tuin, gemeente en in het verkeer. Overheden, bedrijven en burgers hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het stimuleren van kennis en gedragsverandering bij bedrijven en burgers is hierbij van belang. Daar waar noodzakelijk en mogelijk, kunnen we verwachten dat de overheden propere lucht garanderen.

Missie


Clean Air Lovers & Lobbyists wil dat iedereen zich bewust is van het belang van een goede luchtkwaliteit. Vanuit welbewust handelen kunnen individuen, bedrijven en organisaties hier toe bijdragen. Wij ijveren voor een zo groot mogelijke stimulering tot dit gedrag waarbij de externe kosten mee worden verrekend in kostprijzen, de vervuiler betaalt en een aanzet wordt gegeven om innovatieve technologie wijdverspreid en waar nodig verplicht te maken aan een redelijke prijs.

Benadering


Clean Air Lovers & Lobbyists benadert de uitdagingen vanuit ecorealisme. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor technologie en innovatie, kijken we vanuit ratio en wetenschap en niet vanuit sentiment. We overstijgen de valse tegenstelling tussen economie en ecologie, met respect voor de individuele keuze. We vragen van de overheid een beleid dat neutraal is met inbegrip van de kosten en gevolgen van vervuiling. We vragen van de overheid een stimulerend beleid naar eco-innovatie , zonder marktverstorend te zijn.

We zijn constructeur-, aandrijving- en technologie-neutraal. We kijken naar wat meest ecologisch is naar gezondheid en milieu; dit dient economisch mogelijk te zijn, zonder subsidies uit te sluiten. Deze in beginfase naar technologie, of verder subsidie zoals overheid ook andere takken subsidieert.

We bekijken dit vanuit een realistische bril zonder langs de ene kant fundamenteel te zijn, noch van de andere kant naief.

Speerpunten


EU normen

1. retrofits voor huidige vloot

2.strikte controle op basis van reële rij-omstandigheden, geen labotesten)

3. willekeurige uitstootcontroles van auto’s op de weg en / of via autokeuring.


CONSUMENTENINFORMATIE

A) Showroom info: bovenop Europees energielabel ook luchtkwaliteitsinformatie mee opnemen, zoals in 2017 aanbevolen door Europese Commissie en Europees Parlement; eventueel door allesomvattende Ecoscore op te nemen, gebaseerd op resultaten van op de weg


B) Meer info geven over effect van gewicht en grootte van de wagen.


C) Real-time uitstoot-info op dashboard; waarschuwing voor onderhoud bij overschrijding van de normen (met conformiteitsfactor)


Thema's